Ekologie - Ing. Jaromír Pokoj

  • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Posuzování koncepcí (SEA - zpracování oznámení koncepce, vyhodnocení koncepce)
  • Chemické látky: Nakládání, bezpečnostní listy, školení
  • Poradenství v oblasti ekologie (odpady, ovzduší, voda, ekologická újma, integrované povolení, prevence záv. havárií)
  • BOZP pro malé firmy do 25 zaměstnanců

Kontaktní informace

Ing. Jaromír Pokoj - posuzování vlivů na životní prostředí
Rumberk 59
Deštná
679 61
Česká republika
IČ:
68103255
DIČ